۰۹۱۲۱۰۹۲۸۶۰ - ۰۲۱۶۶۷۳۵۳۸۲
فهرست

سنباده پشت کرکی متری » سنباده پشت کرکی09121092860


سنباده پشت کرکی متری

سنباده پشت کرکی متری شرح این دیسک ها برای سنباده زدن در جاهایی که بارگیری مشکل دارد طراحی شده اند. آنها برای سنباده کاری چوب برهنه و استفاده از بدنه خودرو...

انتشار :2022/06/25 اطلاعات بیشتر +